video nổi bật

KINH NGHIỆM BẢN THÂN

Có một quy luật mang tính quyền năng nhất vũ trụ, được xem là “cẩm nang vàng” qua các thế hệ, làm thay đổi số phận của hàng triệu người trên thế giới. Đó chính là luật hấp dẫn – “câu trả lời cho tất cả những gì đã diễn ra, những gì trong thực tại và những gì sẽ xảy ra trong tương lai”.

Nhờ vào việc ứng dụng sức mạnh luật hấp dẫn, tôi đã thành công như ngày hôm nay.

Từ vị trí nhân viên kinh doanh qua nhân viên truyền thông, lên trưởng phòng kinh doanh, giám đốc kinh doanh, giám đốc điều hành miền, phó tổng giám đốc, giám đốc điều hành 1 công ty blockchain tại Phnompenh và nhiều vị trí khác với gần chục năm thăng tiến qua nhiều vị trí khác nhau.

Đến nay tôi đã thâu tóm và điều hành nhiều công ty khác nhau, phát triển kinh doanh trong nhiều lĩnh vực.

Tôi ở đây để giúp bạn ứng dụng luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức để tạo ra những điều tích cực và một cuộc sống thành công.